24.01.2017
Správa o činnosti klubu za rok 2016, nové vedenie klubu

     Výročná členská schôdza bola po 3 rokoch opäť volebná. Bola ukončená činnosť predošlého predsedu, výboru a revíznej komisie.
      Za aktivitu a činnosť patrí poďakovanie doterajším členom výboru - Elene Belicovej, Matúšovi Kaprálovi, Jane Macinskej, Františkovi Papugovi, Judite Sádeckej a Jane Slámovej. Taktiež členom revíznej komisie Jánovi Kuchtovi, Borisovi Ďurčovi a Zdenkovi Roháčovi.
     
      Za nových vedúcich funkcionárov klubu boli na nasledujúce 3 roky zvolení:
      predseda: Jozef Pollák
      výbor: Elena Belicová, Jana Macinská, Judita Sádecká, Jana Slámová, Zdenko Roháč, Martin Velgos
      revízna komisia: Boris Ďurčo, Ján Kuchta, Vladimír Tysz
      Sprava_o_cinnosti_klubu_2016.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)