25.01.2017
Správa revíznej komisie 2016

     Na členskej schôdzi bola prednesená aj správa revíznej komisie Sprava_RK_2016.jpg

    

Pollák Jozef (TKE6001)