26.01.2017
Fašiangová zábava

     V piatok 10.februára sa bude v salóniku na internáte B.Nemcovej konať tradičná Fašiangová zábava. Zvaní sú všetci, starší aj mladší Fasiangova_zabava_2017.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)