09.02.2017
Rozhodcovský a trénerský seminár, Martin, 4.-5.marec

     4.-5.marca SZOŠ organizuje v Martine-Priekope vo Vzdelávacom a rekreačnom zariadení Lesník rozhodcovský a trénerský seminár Seminar_rozhodcov_trenerov_2017_pozvanka.pdf Kto má záujem o účasť, prihlásiť sa môžete priamo na uvedenej adrese s kópiou na akademik.ob@tuke.sk

    

Pollák Jozef (TKE6001)