15.02.2017
2 (3) % dane za rok 2016

     Tak, ako po iné roky, aj tento rok máte možnosť Vy, Vaši príbuzní a známi rozhodnúť o darovaní 2 resp 3%(viď pokyn o dobrovoľníckej činnosti v návode na darovanie) z Vašich daní za rok 2016 v prospech neziskovej organizácie.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu darovaním 2(3%) v minulom roku!
      Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť darovaním 2 resp 3% z dane za rok 2016. Podmienky pre darovanie nájdete na našej stránke v menu- 2% dane. Vyhlásenie o darovaní nájdete aj tu vyhlasenie_2perc_2017.docx
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade a darovanú sumu kvôli prerozdeleniu medzi kluby ATU nahlásiť Klubu OB!

    

Pollák Jozef (TKE6001)