20.02.2017
Kritériá pre zaradenie do výkonnostných skupín 2018

     Ešte na januárovom zasadnutí výboru klubu boli schválené klubové kritériá pre zaradenie do výkonnostných skupín Kriteria_vykonnostne_skupiny_2018.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)