07.03.2017
Jarné mapové tréningy-plán, roznos

     Ako každý rok, tak aj tento, sa na príprave mapových tréningov budú podieľať skúsenejší pretekári klubu. Okrem splnenia si povinnosti, je roznos kontrol (príp. príprava celého tréningu), veľmi dobrým mapovým tréningom. Prihlášky na jednotlivé tréningy cez prihláškový systém do 15.3., do poznámky uveďte dátum, o stavbu ktorého tréningu máte záujem. Prečítajte si aj poznámky pod plánom tréningov. Mapove_treningy_jar_2017.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)