12.03.2017
Opustil nás Lacko Oľhava, zakladateľ nášho klubu

     V nedeľu ráno nás vo veku 90 rokov navždy opustil Lacko Oľhava, zakladateľ nášho klubu a jeho dlhoročný predseda. Lacko_Olhava_spomienka.pdf
     
      Česť jeho pamiatke!

    

Pollák Jozef (TKE6001)