16.03.2017
Pokyny k sústredeniu

     V prílohe si môžete prečítať pokyny k sústredeniu. Pokyny sú aj pre cudzích, niečo v nich je pre ATU členov neplatné (poplatok za analýzu tréningov napr.) Posádky na jednotlivé dni budú zverejňované priebežne v odkazovači. Sustredenie_ATU_SOC_pokyny.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)