29.03.2017
Mapové okruhy, Ťahanovce, výsledky

     Mapove_okruhy_Tahanovce_2803.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)