09.07.2017
WMOC 2017, Nový Zéland

     "Spočiatku ti telo šľape ako namazaný stroj, každým rokom ukrajuješ desiatky sekúnd zo svojich najlepších časov, žneš úspechy, si hviezda posledných strán regionálnych denníkov. A potom príde doba, keď sa všetko prehupne. Krok sa ti kráti, VO2max klesá pod 40, po nedeľnom dlhom behu si naordinuješ dva dni odpočinku ..."
     
      Aj toto si môžete prečítať v úvodníku ďalšieho zaujímavého článku od Gula, tentokrát venovaného rozhovoru s účastníkmi veteránskym MS na Novom Zélande, medzi ktorými boli aj naši Janka a Peter Slámovi. Aké v týchto dňoch priliehavé :-)
      WMOC2017.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)