20.07.2017
Juniorské MS, Fínsko

     Zosumarizovanie Gulovej stručnej analýzy našich na JMS zo všetkých tratí so stručnými komentami JMS_suhrn_analyza_komenty.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)