14.09.2017
Aktualizácia rozdelenia organizátorov

     Aktualizácia rozdelenia organizátorov, pozorne si prezri, došlo k drobným presunom MSR_SRJ_organizatori_vz01.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)