26.10.2017
Úvodné zasadnutie OV WMOC 2020

     V stredu sa konalo úvodné zasadnutie organizačného výboru veteránskych MS 2020.
      V základných rysoch boli prerokované nasledovné body:
      -štruktúra OV a obsadenie hlavných postov
      -činnosť jednotlivých komisií
      -harmonogram príprav
      -harmonogram zasadnutí OV
      -hlavné úlohy na najbližšie obdobie
      Ďalšie zasadnutie sa bude konať v máji 2018.

    

Pollák Jozef (TKE6001)