01.11.2017
Košická deviatka, reportáž

     Martin Jerguš s podporou komunitného centra ETP Slovensko, klubu a ďalších dobrovožníkov zorganizoval na Luníku IX detské preteky v OB Košická deviatka. Reportហz akcie Kosicka_deviatka_2017.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)