18.09.2007
Plavecká štafeta mesta

     plavecka_stafeta_mesta.doc
...z rozpisu: "Cieľom štafety je naučiť obyvateľov mesta osvojiť si činnosti vedúce k zdravému životnému štýlu prostredníctvom športu a dať do povedomia čo najväčšieho počtu obyvateľov nový zdravý projekt na školách - školskú športovú ligu v dvoch kolektívnych a dvoch individuálnych športoch, ktorá je prístupná pre všetky školopovinné deti v meste. Táto akcia je zároveň aktivitou občanov mesta, ktorou sa chcú Košičania prezentovať v súťaži o titul: Hlavné mesto kultúry v roku 2013."

    

Leštínský Tomáš (TKE7801)