14.02.2018
Výročná členská schôdza klubu za rok 2017

     Vo štvrtok 22.2.2018 o 16.30 hod sa vo veľkej zasadačke na tribúne uskutoční výročná členská schôdza klubu. Účasť členov klubu je dôležitá z dôvodu hlasovania o nových stanovách a novej výške členského príspevku Vyrocna_clenska_schodza_klubu_2017.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)