05.12.2007
Čakali viac nováčikov v lese s buzolou a mapou

     V tohtoročnej súťaži Oblastného rebríčka Východ sa uskutočnilo až jedenásť kôl pretekov v rámci Košického kraja a to hlavne v zmapovanom okolí Košíc, v Herľanoch, pri Lemešanoch, na Grajnári i pri Spišskej Novej Vsi. Štyri preteky usporiadal Klub orientačného behu Sokol Kysak, Taktiež štyri podujatia zorganizoval Klub orientačného behu Akademik Technická univerzita Košice, pričom jedno kolo v spolupráci s košickými členmi TJ Rapid Bratislava. Dve kolá usporiadali členovia TJ Čingov Spišská Nová Ves a jedno podujatie usporiadali v spolupráci košické kluby Slávia UVL a TJ Dargov.

     Koordinátor uvedenej súťaže Jozef Pollák po skončení tohto ročníka povedal: "Všetkých 11 kôl, ktoré kluby našej oblasti v roku 2007 zorganizovali mali poslúžiť jednak ako kvalitný tréning pre pretekárov vyššej výkonnostnej úrovne, ale tiež mali byť príležitosťou pre zoznámenie sa s orientačným behom pre záujemcov z radov širšej športovej verejnosti. Určite bol splnený cieľ v prvej oblasti, v tej druhej čiastočne. Boli by sme spokojnejší, keby sa na štarte objavilo viac záujemcov o náš, určite zaujímavý a zdravý šport.
      Novinkou, ktorú sme tento rok na pretekoch oblastnej úrovne zaviedli, bolo použitie elektronickej raziacej časomiery Sport Ident. Aj toto by mohlo naše podujatia v budúcnosti urobiť viac atraktívnymi a zaujímavejšími."

      Do hodnotenia celkových výsledkov sa započítavalo šesť najlepších výsledkov. Niektorí pretekári najmä reprezentanti sa pripravili o lepšie umiestenie malým počtom absolvovaných pretekov. Aj tohto roku si najviac konkurovali pretekári KOB Sokol Kysak - ďalej Kysak a KOB ATU Košice-ďalej ATU, ktorí získali rovnaký počet sedem prvenstiev okrem náborových kategórií.
      Na najdlhších tratiach kategórie mužov zvíťazil Tomáš Drenčák (ATU) so 6000 bodmi pred Miroslavom Kollárom (Kysak) -5580 b. a Adamom Tyszom (ATU)-5024 b. Štvrtá skončila s mužmi súťažiaca reprezentantka Martina Rákayová (ATU). V ženskej kategórii bola prvá 35-ročná veteránka Jana Slámová s 5281 b. pred 19-ročnou juniorkou Natáliou Tyszovou - 4088 b. a dvojicou reprezentantiek Janou Kršiakovou a Janou Macinskou obe 3000 b. Najstarším účastníkom uvedenej súťaže bol 80-ročný Ladislav Oľhava (všetci ATU).
      V ďalších vekových kategóriách sa na medailové pozície za rok 2007 zorientovali:
      M-12 (žiaci do 12 rokov): 1. Maroš Klein (TJ Čingov Sp.N.Ves), 2.-3. Jakub Šoltés (obaja TJ Čingov Sp.N.Ves) a Dávid Karabáš (ZŠ sv.Cyrila a Metoda Košice), M-14 (žiaci do 14 rokov): 1. Tomáš Mušinský (ATU), 2. Dávid Franko (Kysak), 3. Martin Masaryk (ATU), M-16 (dorastenci do 16 rokov): 1. Tomáš Sokol, 2. Juraj Sokol (obaja Kysak), 3. Ján Hanzely (Čingov SNV), M-18 (dorastenci do 18 rokov): 1. Dominik Onder (ATU), 2. Miroslav Papuga (Kysak), 3. Michal Pavlík (Čingov SNV), M35- (muži od 35 rokov): 1. Róbert Miček (Čingov SNV), 2. Valér Franko, 3. Igor Porubčan (obaja Kysak), M45- (muži od 45 rokov): 1. Anton Onder (ATU), 2. Milan Kollár, 3. Jaroslav Kollár (obaja Kysak), M55- (muži od 55 rokov): 1. Wilfried Sleziak (Dargov Košice), 2. Jaroslav Mráz (Trebejov), 3. István Vincze (ATU), M70- (muži od 70 rokov): 1. Ladislav Oľhava (ATU), 2. Čeněk Čermák (TO Košičan), W-12 (žiačky do 12 rokov): 1. Martina Papugová , 2. Dominika Franková (obe Kysak), 3. Radka Lamanecová (Čingov SNV), W-14 (žiačky do 14 rokov): 1. Veronika Koľveková (ATU), 2. Ľudmila Sokolová (Kysak), 3. Terézia Šofranková (ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice), W-16 (dorastenky do 16 rokov): 1. Ivana Ďurčová (ATU), 2. Katarína Papugová (Kysak), 3. Ľudmila Sokolová (Kysak), W-18 (dorastenky do 18 rokov): 1. Jana Janovcová (ATU), 2. Eva Farkašová (Čingov SNV), 3. Simona Ďurčová (ATU), W35- (ženy od 35 rokov): 1. Elena Papugová (Kysak), 2. Eva Mušinská (ATU), 3. Alena Barillová (Čingov SNV), W45- (ženy od 45 rokov): 1. Iveta Putnovská, 2. Judita Sádecká, 3. Angela Maľárová (všetky ATU).
      V náborových kategóriách žiakov do 10 rokov na stužkových tratiach celkové prvenstvá dosiahli: W-10N (samostatne): Andrea Papugová, M-10N (samostatne): Šimon Dudra (obaja Kysak), W-10R (s doprovodom): Viktória Roháčová (ATU),
      M-10R (s doprovodom): Daniel Dečo (ZŠ sv.Cyrila a Metoda Košice).
     

Onder Anton (TKE5401)