09.06.2019
Štafetu rozšírila aj Vaneska Subovitsová

     Ešte sa poriadne ani neudomácnila správa o príchode Kamilky a už sa ohlásila ďalšia potencionálna členka nádejnej štafety. 8.6. zavítala medzi nás aj Vaneska Subovitsová. Aj jej rodičom gratulujeme a Vaneske želáme šťastný život.

    

Pollák Jozef (TKE6001)