10.12.2007
Vianočný kapor 2007-propozície

     V sobotu 22.12.2007 sa v areáli TU uskutoční tradičný "Vianočný kapor".

     V I A N O Č N Ý K A P O R 2 0 0 7
      PROPOZÍCIE
     
      Organizátori: klub OB ATU Košice
      ŠK Dargov Košice
      MO Slovenského rybárskeho zväzu Košice
      Termín: sobota, 22. december 2007
      Miesto: areál TU Košice
      V prípade dlhodobo priaznivého počasia sa preteky uskutočnia na Baránku. Organizátor v takomto prípade bude včas prihlásených pretekárov o zmene informovať.
      Mapa: Technika, 1 : 4 000
      Prihlášky: do stredy 19.12.2007
      e-mailom:akademik.ob@tuke.sk,
      v krajnom prípade telefonicky/J.Pollák/: 0915 872938
      Prezentácia: sobota, 22.12. 2007, 12.30h – 13.30h v priestoroch šatní telocvične B.Nemcovej
      Zhromaždisko: šatne pri telocvični B.Nemcovej
      Štart 00: 14:00 h
      Kategórie: N – nábor (bez fáboriek) M,W - 12
      M,W - 14 M,W - 16
      M,W - 18
      M,W 19-
      M,W 35-
      M 70-
      Štartovné: M,W 12-18, 70-, N 20.- Sk
      M,W 19- 40.- Sk
      Vyhlásenie
      výsledkov: 15:45 h
      Funkcionári: riaditeľ Vladimír Tysz
      stavba tratí Jozef Pollák
      hlavný rozhodca Boris Ďurčo
      Tombola: do tomboly o 2 ks Vianočného kapra budú zaradení všetci klasifikovaní pretekári
     
      Boris Ďurčo Vladimír Tysz
      hlavný rozhodca riaditeľ pretekov
     

Pollák Jozef (TKE6001)