21.12.2007
Vianočný test dorastu na dráhe

     V rámci plnenia kritérií repre výberu dorastu absolvovali v piatok niektorí pretekári test na 3 000m.

     Výsledky:
      1. Štefan Ringer(mimo súťaž) 10:02
      2. Miroslav Papuga 11:13
      3. Juraj Sokol 11:23
      4. Tomáš Mušinský 11:31
      5. Tomáš Sokol 11:54
      6. Ivana Ďurčová 14:06

Pollák Jozef (TKE6001)