17.01.2008
Správa o činnosti klubu za rok 2007

     Na výročnej členskej schôdzi v stredu 16.1.2008 bola zhodnotená činosť klubu v uplynulom roku, boli schválené stanovy klubu (nájdete ich na stránke neskôr), bol volený predseda klubu, výbor klubu a revízna komisia. Nasledovné 3 roky bude výbor klubu pracovať v zložení: Jozef Pollák-predseda klubu, Elena Belicová, Jana Macinská, Peter Sláma a Vladimír Tysz, revízna komisia v zložení: Ján Kuchta, Boris Ďurčo a Roman Kučera. Správu o činnosti klubu za rok 2007 nájdete v Sprava_ o_ cinnosti_ klubu_ 2007.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)