19.02.2018
Nové klubové stanovy, návrh

     Na štvrtkovej členskej schôdzi bude jedným z hlavných bodov schválenie nových klubových stanov, ktorých rozšírenie si vynútil nový Zákon o športe. V priloženej pracovnej verzii si môžete prečítať ich znenie STANOVY_2018_KOBATU_vzJP01_01.docx Prípadné pripomienky zašlite na adresu akademik.ob@tuke.sk

    

Pollák Jozef (TKE6001)