01.03.2006
Klubová schôdza 15.3.2006

     Je to tak, letná sezóna je tu.

     Aj z tohto dôvodu sa v stredu 15.3.2006 o 17.00 uskutoční v zasadačke ATU na tribúne veľká klubová schôdza.
      Program: prihlasovanie na preteky, organizácia oblastného rebríčka, organizácia AMS a GPS + Karst cupu, mapové tréningy, iné.

Pollák Jozef (TKE6001)