21.02.2008
Nové klubové dresy

     Hoci naše staré klubové dresy sú stále pekné a u väčšiny nositeľné, prichádza čas na zmenu dizajnu a modernizáciu strihu.

     Je potrebné však najskôr urobiť prieskum, aký je záujem o nový dres. Tento by mal nový strih zodpovedajúci novým trendom, bol by pravdepodobne aj trochu inak farebne zladený.
      Dresy by sa vyrobili pravdepodobne u firmy Vavrys. Cena kompletu (dres+nohavice) vychádza na čiastku okolo 2600.-Sk. Klub by prispel všetkým členom rovnakou, v tejto chvili však ešte neuzavretou, čiastkou
      (podľa úspešnosti podaných projektov)vo výške 20 - 30% celkovej sumy.
      Na to, aby sa dalo reálne uvažovať o objednávke, je potrebné aby sa šilo aspoň 20 dresov. Preto je nevyhnutné vedieť, aký by bol predbežný záujem o dresy. Do 5.3.2008 nahláste cez odkazovač, alebo na adresu akademik.ob@tuke.sk Váš predbežný záujem o nový dres.
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)