05.09.2019
Oblastný rebríček Furča, rozpis

     Na novej mape, v lese medzi Furčou a Zeleným dvorom sa uskutoční 7.kolo oblastného rebríčka, ktoré organizuje náš klub. Rozpis pretekov Propozicie_OR_7_kolo.pdf
      Príď, v tomto kúsku lesa si ešte nebehal, alebo behal s mapou už dávno. A nezabudni, aj kamarát si chce orienťák vyskúšať.

    

Pollák Jozef (TKE6001)