09.03.2008
Ťahanovský Grand Slam-prvé jarné preteky

     Mimo pretekov uvedených v našom klubovom kalendári usporiada Peter Sláma v sobotu 15.3.08 popoludní prvé jarné preteky v našom regióne. Propozície podujatia nájdete tu Tahanovsky_GRAND_SLAM.pdf Na preteky sa prihlasujte na adrese akademik.ob@tuke.sk

    

Pollák Jozef (TKE6001)