10.03.2008
2% dane za r. 2007

     Aj v tomto roku máte možnosť Vy a Vaši známi rozhodnúť o 2% z Vašich daní za rok 2007.

     Podporte darovaním Vašich 2%z dane činnosť klubu, podporíte sami seba. Podmienky pre darovanie nájdete v menu-položka 2% dane,podmienky využitia darovaných prostriedkov budú podobné ako v minulých rokoch. V minulom roku bolo na klub poukázané viac ako 39tis. Sk, ktoré poslúžili na vylepšenie finančnej bilncie klubu. Pokyny a tlačivá nájdete na našej klubovej stránke v menu "2% dane". Nezabudnite na potvrdenie o darovaní na príslušnom daňovom úrade!

Pollák Jozef (TKE6001)