28.10.2019
Oblastný rebríček 2019, konečné poradie

     Konečné poradie oblastného rebríčka 2019 Východ nájdete v dokumente tu OR_Vychod_2019_konecne_poradie.pdf Prípadné reklamácie, príp. doplnenie dát hláste spracovateľovi rebríčka A.Onderovi.

    

Pollák Jozef (TKE6001)