23.02.2018
Správa o činnosti klubu za rok 2017

     Na štvrtkovej členskej schôdzi za rok 2017 bola správou o činnosti zhodnotená predchádzajúca sezóna Sprava_o_cinnosti_klubu_2017.pdf , bola prednesená správa revíznej komisie, boli schválené nové stanovy a výška členského príspevku na r.2018.

    

Pollák Jozef (TKE6001)