15.04.2008
rozpis 6. ročníka Bankovského lesného behu

     klub a klub rekreačného behu METROPOL Košice
      Bankovský lesný beh
      rozpis 6. ročníka verejných bežeckých pretekov.
     
      Dátum konania: 19.4.2008 ( sobota )
      Miesto konania: Košice – Bankov ( lesopark )
      Prezentácia: 19. 4. 2008 od 8:30 do 10:00 hod. v Bistre Bankov č. 14
      Štart pretekov: od 10:00 hod., podľa kategórií
      Informácie: Juraj Tóth – predseda klubu tel.:0905 222 856web: www.jutoke.szm.sk
      Prihlášky: e-mail : jutoke@ szm.sk
      Zdravotný stav: Za zdravotný stav zodpovedá každý účastník sám, resp. zákonný zástupca u maloletých.
     
      KATEGÓRIE ROČNÍK ŠTART TRAŤ
      Dievčatá, chlapci 1998 a mladší 10:00 hod 500 m
      Mladšie žiactvo, dievčatá, chlapci 1996-97 10:15 hod 1,4 km
      Staršie žiactvo, dievčatá, chlapci 1994-95 10:30 hod 2,4 km
      Dorast, ml. dievčatá, chlapci 1992-93 10:45 hod 2,4 km
      Dorast, st: dievčatá, chlapci 1990-91 10:45 hod 4,8 km
      Ženy 1989 a staršie 11:00 hod 4,8 km
      Ženy 1972 a staršie 11:00 hod 4,8 km
      Muži 1989 a starší 11:00 hod 12,0 km
      Muži 1968-1958 11:00 hod 7,2 km
      Muži 1959 a starší 11:00 hod 4,8 km
     
      Štartovné: žiactvo: 50.- Sk, dorast a dospelí 100.- Sk
      Trať a povrch: lesný okruh 2,4 km, hlinený podklad
      Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny
      Občerstvenie: žiactvo, - horalka, čaj, dorast, dospelí – párky, kofola
     
      Organizačný štáb:
      predseda OV: Anton Onder
      riaditeľ pretekov: Juraj Tóth
      hlavný rozhodca: RNDr. Ján Smutný
      veliteľ tratí: Jozef Olejník
      lekár pretekov: MUDr. Ladislav Valansky
      veliteľ kontrol: Gabriel Nepko
      Košice 12.1.2008 Juraj Tóth
     
     

    

Onder Anton (TKE5401)