03.12.2019
Plán činnosti CTM 2020

     Boli schválené zloženie CTM a plán činnosti na rok 2020 CTM_KE_plancinnosti_2020_1.pdf Podmienkou na podporu z prostriedkov na CTM je absolvovanie lekárskej prehliadky, pravidelný tréning, vedenie tréningového denníka a podpísanie zmluvy so SZOŠ.

    

Pollák Jozef (TKE6001)