01.05.2008
Jarný testík na dráhe

     Niekoľko našich bežcov absolvovalo v stredu prvý jarný test na dráhe. Bude nasledovať ďalší test, o termíne jeho konania sa včas dozviete. Výsledky stredajšieho testu sú tu Test_na_drahe_30.4.2008.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)