03.01.2020
3kb rozdelenie organizátorov, harmonogram organizácie

     Rozdelenie organizátorov a časový harmonogram organizácie Organizatori_3kb_2020_rozdelenie_harmonogram_vz1.pdf
      Všetkým, ktorí budú pôsobiť vonku, sa doporučuje teplé oblečenie! Po akcii bude v jedálni SPŠD zahriatie pri kapustnici.

    

Pollák Jozef (TKE6001)