18.05.2008
Klubová členská základňa sa rozrastá

     Po pretekoch v Limanovej sa rozhodol o členstvo v klube požiadať aj mladý pán na obr. :-) magnus.jpg

     Nech prežije v našej spoločnosti čo najviac nezabudnuteľných zážitkov!

Pollák Jozef (TKE6001)