07.02.2020
Výročná členská schôdza za rok 2019

     Výročná členská schôdza klubu za rok 2019 sa uskutoční v utorok 18.2.2020 v zasadačke na tribúne atletického štadióna Vyrocna_clenska_schodza_klubu_2019.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)