18.02.2020
Členská schôdza, správy

     Správu o činnosti klubu a Správu revíznej komisie za rok 2019 nájdeš tu Sprava_cinnost_klub_revizna_komisia_2019.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)