04.03.2020
Jarné mapové tréningy, doplnok

     Zavádzame novinku, na všetky mapové tréningy sa budeme prihlasovať cez prihláškový systém. Uzávierka prihlášok bude v pondelky o 23:59. Nezabudnite si vybrať vždy kategóriu (trať) - t1, t2, t3 alebo t4.

    

Pollák Jozef (TKE6001)