10.07.2008
Pokrik :-) klubu, MMM

     Pre zlepšenie atmosféry na pretekoch a pri spoločných akciách výbor klubu navrhol vyzvať členov k vytvoreniu bojového? pokriku klubu.

     Očakáva sa, že tejto úlohe by sa mohli venovať hlavne mladší členovia klubu. Tento pokrik (aplauz) môže byť navrhnutý aj v zhudobnenej podobe, môže to byť dielo jednotlivca, ale aj skupiny členov (ideálna príležitosť nacvičovať vo vlaku na O-festival :-)).
      Návrhov môže byť viac (bude z čoho vyberať), návrhy budú na niektorej spoločnej akcii vyhodnotené, pričom víťazný návrh bude klubom primerane odmenený.
     
      Ďalšia informácia je z prostredia medzinárodného maratónu mieru. Maratónsky klub oslovil náš klub s požiadavkou výpomoci pri zabezpečení MMM, ale aj iných bežeckých podujatí. Táto výzva je vonkajším ocenením našich organizátorských aktivít a kvalít. Výbor klubu zaujal k návrhu stanovisko, že ako klub sa z dôvodu značnej vyťaženosti nebudeme púšťať do ďalších aktivít, avšak doporučujeme individuálne sa našim členom takýchto organizátorských aktivít zúčastňovať a pomôcť pri ich organizácii. V prípade záujmu obráťte sa buď na Kema, alebo priamo na riaditeľa MMM p. Koniara: koniar@progress.sk

Pollák Jozef (TKE6001)