28.03.2006
Mapové klubové sústredenie

    
Termín: 31.3.-2.4. 2006

Miesto: Košice a okolie

Účasť: nahlásiť Kemovi mailom do piatku 12:00, alebo telefonicky 0915872938

Program:
piatok:    Bukovec – krátke postupy-zmeny smerov (Bukovec)
sobota:    Silica – dopol.: voľba postupov (Jašteričie jazero)
Silica – popol.: zhluky kontrol (Torzo)
nedeľa:    Jasov(Silica?) mapové okruhy

Doprava: autami, bude zabezpečená len pre včas prihlásených

príspevky na dopravu:
sobota   „E“ bez príspevku
„A“ 20.- Sk
„B“ 40.- Sk
nedeľa    „E, A“ bez príspevku
„B“ 20.-Sk
Zraz: vždy v šatni v nasledovnom čase: piatok - 15:00, sobota - 8:00, nedeľa - 8:00

Výstroj: 2x oblečenie na tréning v teréne, buzola, mapník, teplé oblečenie, čiapky, kresliace potreby

Stravovanie: vlastné zásoby, ! vezmite si so sebou vždy dostatočné množstvo tekutín


     

Leštínský Tomáš (TKE7801)