18.03.2020
2 (3) percentá dane za rok 2019

     Prichádza obdobie daňových podaní a to je príležitosť pre Vás a Vašich známych rozhodnúť o darovaní 2 resp 3% (v prípade dobrovoľníckej činnosti) z Vašich daní za rok 2019 v prospech neziskovej organizácie. Vysvetlenie k potvrdeniu o dobrovoľníckej činnosti Vám bude na požiadanie poskytnuté.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu darovaním 2(3%) v minulom roku!
      Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť darovaním 2 resp 3% z dane za rok 2019.
      Pozn. Od tohoto roka Klub OB je už priamo poberateľom 2(3)%, preto použite príslušné dáta klubu z prílohy. IČO prijímateľa musí byť vpísané od konca riadku, v opačnom prípade DÚ nemusí zaslať darovanú čiastku. Formulár so správnym zápisom IČO nájdete tu Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane.pdf
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade. Darovanú sumu, ako vždy, nahláste. Ďakujeme!

    

Pollák Jozef (TKE6001)