27.03.2020
Majstrovstvá sveta veteránov v Košiciach nebudú v roku 2020

     Máme za sebou najťažšie rozhodnutie spojené s organizáciou veteránskeho šampionátu, ktorého organizácia bola naplánovaná na termín 7.-14.augusta 2020.
     
      Pandémia koronavírusu zasiahla do našich plánov nevídaným spôsobom. Po konzultáciách s Úradom verejného zdravotníctva Slovenska a ďalšími odborníkmi nebolo reálne ďalšie uvažovanie o organizácii v pôvodnom termíne pre tak rizikovú skupinu akou účastníci WMOC sú. V posledných dňoch prebehla intenzívna komunikácia hlavne s medzinárodnou federáciou IOF, taktiež s vedením SZOŠ, predsedom OV a samozrejme medzi členmi klubového výboru. Na základe argumentov a týchto jednaní bolo rozhodnuté o zrušení organizácie v tomto roku.
      Dôležitým výstupom jednania s IOF je aj skutočnosť, že šampionát budeme organizovať v Košiciach v niektorom z nasledujúcich rokov 2021, 2022, najneskôr 2023. V ktorom, zatiaľ nie je jasné. Bola posunutá olympiáda, na ktorej nový termín všetci čakajú a ktorá môže zohrať významnú rolu aj v prípade stanovenia termínu pre WMOC u nás. Na rok 2021 už bola organizácia WMOC pridelená Japonsku a termín olympiády môže spôsobiť aj posun WMOC2021. Budeme čakať netrpezlivo na nový termín OH.

    

Pollák Jozef (TKE6001)