27.07.2008
Klubová schôdza - streda, 6.august

     Termín Karst cupu 2008 (21.-24.8.) sa nezadržateľne blíži. Z tohto dôvodu sa uskutoční v stredu 6.8. o 17:00 v zasadačke na tribúne klubová schôdza.

     Účasť všetkých členov je nutná, je potrebné zosumarizovať počty organizátorov a rozdelenie na jednotlivé úseky.

Pollák Jozef (TKE6001)