13.05.2020
Tréning Bankov

     Mapy meraného middlu na Bankove Trening_Bankov_merany.pdf
      Ak by si niekto tréning ešte chcel zabehnúť, majte na zreteli, že na kontrolách tentokrát nič nie je.

    

Pollák Jozef (TKE6001)