19.09.2008
Výbor klubu-september

     Vo štvrtok sa naseptembrovom zasadnutí stretol výbor klubu. Zápis zo zasadnutia nájdete tu Vybor_september08_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)