08.06.2020
Oblastný rebríček Spišská Nová Ves, rozpis

     V poradí ďalšími pretekmi oblastného rebríčka budú preteky v Spišskej Novej Vsi 20.6.2020. Propozície pretekov OR_SNV_propozicie.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)