14.06.2020
Oblastný rebríček Kysak, rozpis

     Rozpis oblastného rebríčka v Kysaku Propozicie_OR_Kysak.pdf Využite poslednú príležitosť zapretekať si pred prázdninami...

    

Pollák Jozef (TKE6001)