29.06.2020
Máme zastúpenie v predsedníctve SZOŠ

     Počas víkendu sa v B.Bystrici konala výročná konferencia nášho zväzu. Jedným z bodov programu bola aj doplňujúca voľba člena predsedníctva. Na návrh KOB ATU bola za členku najvyššieho orgánu SZOŠ zvolená Judita Sádecká. Po dlhých rokoch tak máme svojho zástupcu v najvyššom zväzovom orgáne.
      K ďalším dôležitým bodom patrilo schválenie knock-out šprintu ako oficiálnej súťaže SZOŠ(o tom, či bude táto disciplína aj majstrovskou, rozhodne neskôr sekcia OB) a tiež schválenie stratégie rozvoja SZOŠ a akčného plánu na dosiahnutie cieľov vytýčených v stratégii.

    

Pollák Jozef (TKE6001)