13.11.2008
Výbor klubu-november

     Zápis z novembrového zasadnutia výboru klubu Vybor_november08_zapis.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)