28.08.2020
Organizácia MMM

     V čase konania MSR stredná trať a MSR štafety ( Kamenec pod Vtáčnikom 3.-4.10. ) sa v Košiciach plánuje uskutočniť ďalší ročník medzinárodného maratónu mieru. Pokiaľ sa MSR z akýchkoľvek dôvodov nezúčastníte, mátemožnosť (príp. rodinní príslušníci a pod.) pomôcť pri organizácii MMM v sektore štart/cieľ. Za našu skupinu je koordinátor Haile. Akcia je zaradená do kalendára. V prípade, ak môžete pomôcť aj sobotu 3.10. (minimaratón cca od 15.00), uveďte to do poznámky. EB
     

    

Pollák Jozef (TKE6001)