04.09.2020
MSR, SRJ rozdelenie organizátorov, harmonogram

     Harmonogram a rozdelenie organizátorov víkendovej akcie MSR2020_SRJ_organizatori_harmonogram_organizacie.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)