08.12.2008
Zloženie CTM KE pre rok 2009

     Na sobotňajšom zasadnutí komisie vrcholového športu a komisie mládeže v Bratislave bolo predložené zloženie centra talentovanej mládeže pre rok 2009. Podľa kritérií MŠ SR do centra môžu byť zaradení športovci vo veku 15-19 rokov. Zloženie košického centra nájdete tu CTM KE_plan_cinnosti_2009.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)