08.12.2008
Zloženie repre družstiev pre rok 2009

     Na zasadnutí komisie vrcholového športu v Bratislave boli v sobotu schválené reprezentačné výbery Slovenska pre rok 2009. Náš klub má v týchto výberoch hojné zastúpenie Repre_teamy_09.doc

    

Pollák Jozef (TKE6001)