29.12.2008
Vianočný kapor 2008-výsledky

     Výsledky tohtoročného Vianočného kapra nájdete Kapor_2008_vysledky.doc Ďakujeme touto cestou sponzorom podujatia: MO Slovenského rybárskeho zväzu Košice a Jurajovi Hammerovi za 3 darovaných kapríkov a Petrovi Slámovi za vecné ceny.

    

Pollák Jozef (TKE6001)