03.11.2020
Tréning2_Bankov

     Bankov je pre mnohých už terén známy. Aby aj pre týchto bol tréning dostatočne náročný, pripravený je koridor. Pribudla trať t1. Ďalšia možnosť zvýšenia náročnosti a väčšieho zážitku je odbehnutie s lampou. Trate t3 a t4 sú klasické,na kontrolách fáborky.
      Bankov_trening2_nov.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)